Reserveren online bij Restaurant de Gelegenheid is mogelijk.
Restaurant de Gelegenheid te Roermond heeft het online reserveren aangepast.
Online reserveren bij Restaurant de Gelegenheid voor dezelfde dag is niet mogelijk dit om misverstanden te voorkomen.
Gelieve telefonisch contact met restaurant de Gelegenheid op te nemen telefoonnummer +31 (0)475 338823.
Na het plaatsen van een online reservering bellen wij u zo spoedig mogelijk om de reservering te bevestigen.
Met culinaire groet,
Chef-kok Peter Giebels en Gastvrouw Inge Laumen.